KINDERFYSIOTHERAPIE
PRAKTIJK
CONTACT
 

Vergoedingen en tarieven

Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en werken op basis van overeengekomen tarieven.  
Declaraties voor de gecontracteerde zorgverzekeraars worden in principe door ons bij Famed ingediendt. Famed regelt de declaratie met de zorgverzekeraars.

De meeste zorgverzekeraars geven op hun eigen website informatie over vergoeding van kinderfysiotherapie door onze praktijk. Mocht u vragen hebben over vergoeding van de kinderfysiotherapeutische begeleiding kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Indien uw kind verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan zullen wij u het balietarief in rekening brengen. U ontvangt de nota thuis en draagt zelf verantwoording voor betaling.

 


Voor 2010 zijn onze balietarieven:

Zitting kinderfysiotherapie € 41,60
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 54,00
Reguliere zitting € 27,75
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek € 51,00
Screening DTF € 13,00
Verslaglegging/rapportage € 41,60
Instructie/overleg ouders € 41,60
Niet nagekomen afspraak € 31,20


Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed. Informeer echter vooraf bij uw zorgverzekeraar waar u op
grond van uw polis recht op heeft.