KINDERFYSIOTHERAPIE
PRAKTIJK
CONTACT
 
Onderzoek/behandeling

Het onderzoek
Na aanmelding van het kind bij onze praktijk (dit kan telefonisch of via het contactformulier), wordt er een afspraak gemaakt.
Tijdens de eerste kennismaking wordt middels een gesprek (anamnese) de hulpvraag in kaart gebracht.
Daarna volgt het onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit observaties en testen op het gebied van
  • de kwantiteit van de motoriek
    (welke motorische activiteiten beheerst een kind in vergelijking tot leeftijdgenoten)
  • de kwaliteit van de motoriek
    (hoe ziet de manier waarop het kind beweegt eruit)

Uit de testen komen resultaten. De bevindingen worden met de ouders/verzorgers besproken en er wordt een behandelplan vastgesteld.
Het is gebruikelijk dat de ouders/ verzorgers, verwijzend arts en andere bij het kind betrokken behandelaars hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

De behandeling
Kinderen leren spelenderwijs.
Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden.
Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden toegepast. Hiervoor vragen wij ouders/verzorgers om zoveel mogelijk bij de behandelingen aanwezig te zijn.
De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de beperkingen en de mogelijkheden van het kind en de hulpvraag.

Behandeling:
De behandeling is er op gericht  de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren en optimaliseren. De oefentherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van het kind en de ouders wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.
Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt in onze praktijk standaard bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.
Voor intake, observatie, onderzoek en evt. gesprek met de ouder(s)/ verzorger(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.
Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet.
Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering gegeven mogen worden.